Pályázati felhívás - Terepgyakorlati ösztöndíj

A DE Térítési és Juttatási szabályzatának 22. §. és a VI. számú melléklet III. fejezet 6. §-a alapján a Kari Hallgatói Juttatási Bizottság pályázatot hirdet Terepgyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre:
Minden államilag támogatott képzésen részt vevő nappali vagy levelező tagozatos hallgató

A pályázat részletei:
A pályázat célja azon Hallgatók támogatása, akik bel- és külföldi tanulmányi utakon, konferenciákon, valamint szakmai gyakorlaton kívánnak részt venni.

A támogatás mértéke:
a) amennyiben a pályázó(k) más forrásból támogatásban nem részesülnek, úgy az igazolható költségek maximum 80%-a,
b) amennyiben a pályázó(k) más forrás(ok)ból is támogatásban részesülnek, úgy a támogatás alá nem eső, igazolható költségek maximum 60%.
Az ösztöndíj összege egyéni pályázó esetén nem haladhatja meg a 150 000 Ft-ot, míg csoportos (legalább 5 fő) pályázat esetén a megítélhető támogatásról a KHJB az intézetigazgató egyetértésével dönt.

Megkötések:
A támogatás felhasználásáról az utazást követő 10 munkanapon belül el kell számolnia a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Irodában. A fel nem használt támogatást a Hallgató 3 munkanapon belül visszafizetni köteles az Egyetem számlájára.

Az érvényes pályázat feltételei:
A vonatkozó pályázati űrlap kitöltése
A megfelelő igazolások csatolása
A várható költségek megbecslése
Az utazás időpontját legalább 3 héttel megelőző igénylés

A pályázat elbírálása:
A támogatásról a Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt, mely döntésről és a támogatás mértékéről a Hallgatót írásban értesítik.

A kitölthető pályázati űrlap a www.foh.unideb.hu weboldalon, illetve alább érhető el.

Az aláírt pályázat a szükséges dokumentumok csatolása mellett postai vagy személyes úton a 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58-60. szám alatt nyújtható be.

A pályázatok feldolgozása folyamatos!

Az olvashatatlan, nem megfelelően kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elbírálni!

További információ:
Varga Balázs Bence
DE Nyíregyházi Kollégium 7-es szoba
e-mail: hok@foh.unideb.hu

Fájl: 
CsatolmányMéret
PDF ikon terepgyakorlati_felhivas18i.pdf286.51 KB
PDF ikon terepgyak_urlap_szerk.pdf257.9 KB