Pályázati felhívás - Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj

A DE Térítési és Juttatási szabályzatának 16. §. és a VI. számú melléklet III. fejezet 5. §-a alapján a kar oktatási dékánhelyettese és a Kari Hallgatói Juttatási Bizottság elnöke pályázatot hirdet Egyszeri Kiemelt szakmai és tudományos ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre:
Az Egészségügyi Karral aktív hallgatói jogviszonyban álló Hallgató

A pályázat részletei:
Azon Hallgatók anyagi díjazása, akik a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, illetve tudományos teljesítménnyel bírnak, s ezt hitelt érdemlően igazolni tudják.

A támogatás mértéke:
Egyszeri, legfeljebb 50 000 Forint

Megkötések:
A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj és a Kiemelt szakmai ösztöndíj egyazon tanévben nem nyerhető el.
Az Ösztöndíjat nyert Hallgatók névsora nyilvános.

Az érvényes pályázat feltételei:
A vonatkozó pályázati űrlap kitöltése Hitelt érdemlő igazolása a következőek valamelyikének:
a) OTDK vagy helyi TDK versenyeken elért 1-3. helyezés
b) egyéb, országos szakmai, illetve tudományos versenyen elért 1-3. helyezés
c) szakmai, tudományos konferencián való előadás, elért tudományos eredmények bemutatása
Legalább két lezárt félévvel rendelkezik Utolsó két aktív félévében ösztöndíjindexe meghaladta a 3,8-et

A pályázat elbírálása:
A támogatásról a Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt, mely döntésről és a támogatás mértékéről a Hallgatót írásban értesítik.

A pályázati űrlap a www.foh.unideb.hu weboldalon illetve alább érhető el.

Az aláírt pályázat a szükséges dokumentumok csatolása mellett postai vagy személyes úton a 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58-60. szám alatt nyújtható be.

A pályázatok beadásának határideje: 2017.10.11.!

A határidőn túl benyújtott, továbbá az olvashatatlan, nem megfelelően kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elbírálni!

További információ:
Varga Balázs Bence
DE Nyíregyházi Kollégium 1-es szoba
e-mail: hok@foh.unideb.hu
+36302656740