Pályázati felhívás - Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A DE Térítési és Juttatási szabályzatának 14/A. §. és a VI. számú melléklet III. fejezet 4. §-a alapján a Kari Hallgatói Juttatási Bizottság pályázatot hirdet Szakmai gyakorlati ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre:
Azon Hallgatók, akik a Képzési és Kimeneti Követelményben (KKK) meghatározott minimum 4 hetes és legfeljebb féléves összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt.

A pályázat részletei:
Azon Hallgatók kötelező szakmai gyakorlatának támogatása, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek.

A támogatás mértéke:
Az ösztöndíj összege legalább 5 000 Ft/hó, legfeljebb 11 000 Ft/hó, mely legfeljebb egy félévre adható.

Megkötések:
A Szakmai gyakorlati ösztöndíj és a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj együttesen nem nyerhető el.
Ha a Hallgató az előírt gyakorlatot nem, vagy nem a pályázati űrlapon megadottaknak megfelelő helyen töltötte, úgy erről azonnal – írásban – értesíteni köteles a Tanulmányi Adminisztrációs és Diáktanácsadó Irodát, a jogalap nélkül kiutalt ösztöndíjat pedig 30 napon belül visszafizetni!

Az érvényes pályázat feltételei:
A vonatkozó pályázati űrlap kitöltése
A megfelelő igazolások csatolása
A lakcímkártya fénymásolatának csatolása
Gyakorlatát NEM Nyíregyházán tölti
A gyakorlati helye és állandó lakóhelye közötti legrövidebb közúti távolság meghaladja a 10 km-t.
Gyakorlati helyének településén kollégiumi ellátásban nem részesül.

A pályázat elbírálása:
A támogatásról a Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt, mely döntésről és a támogatás mértékéről a Hallgatót írásban értesítik.

A pályázati űrlap a www.foh.unideb.hu weboldalon, illetve alább érhető el.

Az aláírt pályázat a szükséges dokumentumok csatolása mellett postai vagy személyes úton a 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58-60. szám alatt nyújtható be.

A pályázatok beadásának határideje: 2017.10.11.!

A határidőn túl benyújtott, továbbá az olvashatatlan, nem megfelelően kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elbírálni!

További információ:
Varga Balázs Bence
DE Nyíregyházi Kollégium 1-es szoba
e-mail: hok@foh.unideb.hu
+36302656740