Pályázati felhívás - Mesterképzési szakmai ösztöndíj

A DE Térítési és Juttatási szabályzatának 13/A. §. és a VI. számú melléklet III. fejezet 3. §-a alapján a kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság elnöke pályázatot hirdet Mesterképzési szakmai ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre:
Azon államilag támogatott, nappali tagozatos Hallgatók, akik az Egészségügyi Kar valamely mesterképzésének első évfolyam első félévére beiratkoztak, azon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A pályázat részletei:
A pályázók körébe eső mesterképzésben részt vevő hallgatók tanulmányainak támogatása egyszeri ösztöndíjjal.

A támogatás mértéke:
Egyszeri, legalább 15 000 Ft, legfeljebb 30 000 Ft.

Megkötések:
-

Az érvényes pályázat feltételei:
A vonatkozó pályázati űrlap kitöltése
A megfelelő dokumentumok csatolása
A mesterképzésének első félévében legalább 20 felvett kredittel rendelkezik
A mesterképzésre felvételi jogalapot jelentő előző képzése során legalább 3,00 összesített korrigált kreditindexet ért el
Alapképzési oklevele legalább „jó” minősítésű

A pályázat elbírálása:
A támogatásról a Kari Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság dönt, mely döntésről és a támogatás mértékéről a Hallgatót írásban értesítik.

A pályázati űrlap a http://foh.unideb.hu weboldalon, illetve alább érhető el.

Az aláírt pályázat a szükséges dokumentumok csatolása mellett postai vagy személyes úton a 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58-60. szám alatt nyújtható be.

A pályázatok beadásának határideje: 2018.10.24.!

A határidőn túl benyújtott, továbbá az olvashatatlan, nem megfelelően kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elbírálni!

További információ:
Varga Balázs Bence
DE Nyíregyházi Kollégium 7-es szoba
E-mail: hok@foh.unideb.hu