Kari Hallgatói Juttatási Bizottság

KHJB legfontosabb feladatai:
A KHJB feladata a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között a hallgatók közti szociális egyenlőtlenségek csökkentése, és az ilyen tárgyú pályázatok gondozása, különös tekintettel az állandó és eseti szociális támogatásokra. Tevékenységét a DE Térítési és Juttatási Szabályzata továbbá a DE Hallgatói és Doktorandusz Képviseletének Alapszabálya határozza meg.
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Kari Hallgatói Juttatási Bizottságának feladatait jelenleg a Kari Hallgatói Önkormányzat látja el.